Aktualizacje iCarsoft V1.0 / V2.0 / V3.0

iCarsoft V1.0, V2.0 i V2.0 obejmują modele wymienione poniżej.

Urządzenia iCarsoft V1.0:

Urządzenia iCarsoft V2.0:

Urządzenia iCarsoft V3.0:

Urządzenia uniwersalne:

  • #ERROR!
iCarsoft CR Pro. iCarsoft EU Pro. iCarsoft CR Plus.

1. Pobierz oprogramowanie do aktualizacji de iCarsoft

Pobierz pakiet iCarsoft_MSDIAG_PCClientKits.exe ze strony iCarsoft tutaj
.  

2. Instalacja

Otwórz plik .zip i kliknij dwukrotnie plik instalacyjny .exe, kliknij następny przycisk [Next] i zakończ instalację.
 

3. Podłącz iCarsoft do komputera.

Podłącz skaner do komputera za pomocą kabla USB lub czytnika kart TF, a komputer rozpozna dysk wymienny.

4. Uruchom oprogramowanie

Uruchom aplikację iCarsoft_MSDIAG_PCClientKits na komputerze, aplikacja automatycznie rozpozna iCarsoft po numerze seryjnym (SN).

Jeśli nie nastąpi to automatycznie z innego powodu, wykonaj poniższe czynności:

4.1 Wprowadź SN i UID

Jeśli masz nową kartę pamięci TF do aktualizacji, aplikacja nie może rozpoznać SN i UID, pojawi się monit o SN i UID. Wprowadź SN i UID wyświetlone na ekranie iCarsoft, aby kontynuować.

5. Zaloguj się / zarejestruj (komputer musi mieć połączenie z Internetem)

Kliknij przycisk [Upgrade], aby zalogować się i odwiedzić centrum aktualizacji. Gdy skaner po raz pierwszy odwiedzi centrum aktualizacji, zostanie wyświetlony monit o rejestrację. Prześlij swój adres e-mail i identyfikator UID wyświetlany na ekranie iCarsoft, aby zakończyć rejestrację.

Wyjątek:

5.1 Samodzielna aktualizacja aplikacji

Jeśli aplikacja iCarsoft_MSDIAG_PCClientKits ma nową wersję w centrum aktualizacji, pojawi się monit o aktualizację aplikacji, wybierz [YES], aby pobrać nowszą wersję, a następnie zainstalować ją automatycznie.

6. Aktualizacja

Naciśnij przycisk pobierania, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania.

Wybierz About z menu głównego, wersje zostaną wyświetlone w tabeli: