Vad är OBD2?

OBD2 står för Onboard Diagnostics 2. Det är ett protokoll som ger självdiagnos och rapportering av koder på ett standardiserat sätt. I själva verket är OBD2 en amerikansk standard som introducerades och implementerades 1996. Från Europa har OBD2 sitt eget derivat, nämligen EOBD (European Onboard Diagnostics).

Med tillkomsten av OBD2 introducerades en standardiserad 16-polig kontakt som nu finns i varje ny bil inom bilindustrin. Syftet med OBD2 är att kunna göra en diagnos i motorstyrningen på ett standardiserat och enkelt sätt, utan att det behövs en annan enhet per bil. 

OBD2 har utvecklats genom åren, så att olika lägen har utvecklats, allt från läge $01 till läge $09. Dessa lägen innehåller olika funktioner, t.ex. realtidsdata, utsläppsdata, automatisk VIN-igenkänning etc.

Eftersom EOBD är en vidareutveckling av OBD2 kan nästan alla bilar som tillverkats i Europa från 2001 (bensin) och 2004 (diesel) läsas av med vanliga OBD2-enheter. Bilar tillverkade i USA kan avläsas med OBD2 från år 1996 och framåt.