Toyota OBD2-specifika felkoder

Nedan visas alla felkoder som kan returneras av Toyota via ditt gränssnitt eller din läsare.

 

.

OBD-felkod

.

Beteckning kod Toyota

. P1100. BARO-sensorkrets.
. P1120. Sensorkrets för acceleratorpedalens position.
. P1121. Problem med räckvidd/prestanda för sensorn för acceleratorpedalens position.
. P1125. Krets för gasreglagets motor.
. P1126. Magnetisk kopplingskrets.
. P1127. Krets för strömkälla till ETCS-ställdon.
. P1128. Motorlås för gasreglage.
. P1129. Elektrisk gasreglage Kontrollsystem.
. P1130. Luft/bränslesensorns kretsområde/prestanda. (Bank 1 Sensor 1)
. P1133. Svar från luft/bränslesensorns krets. (Bank 1 Sensor 1)
. P1135. Svar från luft/bränslesensorns värmekrets. (Bank 1 Sensor 1)
. P1150. Kretsområde/prestanda för luft/bränslesensor. (Bank 1 Sensor 2)
. P1153. Svar från luft/bränslesensorns krets. (Bank 1 Sensor 2)
. P1155. Luft/bränslesensorns värmekrets. (Bank 1 Sensor 2)
. P1200. Reläkrets för bränslepump.
. P1300. Felfunktion i tändarkretsen - nr 1.
. P1310. Felfunktion i tändarkretsen - nr 2.
. P1335. Ingen signal från vevaxelns positionssensor - motorn är igång.
. P1349. VVT-system.
. P1400. Lägesgivare för undergasreglage.
. P1401. Problem med räckvidd/prestanda för subgasspjällsensorn.
. P1405. Turbotrycksensorns krets.
. P1406. Problem med turbotrycksgivarens räckvidd/prestanda.
. P1410. Fel i kretsen för EGR-ventilens lägesgivare.
. P1411. EGR Valve Position Sensor Circuit Range/Performance.
. P1500. Startmotorns signalkrets.
. P1510. Krets för reglering av laddtrycket.
. P1511. Lågt laddtryck.
. P1512. Högt laddtryck.
. P1520. Fel i signalen för stoppljusbrytaren.
. P1565. Huvudströmbrytarkrets för farthållare.
. P1600. Fel i ECM BATT
. P1605. Knock Control CPU.
. P1630. Traktionskontrollsystem.
. P1633. ECM.
. P1652. Kontrollkrets för tomgångsventil.
. P1656. OCV-krets.
. P1658. Styrkrets för wastegateventil.
. P1661. EGR-krets.
. P1662. Styrkrets för EGR-by-passventil.
. P1780. Fel på omkopplaren för parkerings/neutralläge (endast för A/T)