Hvad er EOBD?

EOBD står for European On-Board Diagnostic og svarer til OBD2. EOBD gælder for alle personbiler, der falder ind under M1-kategorien og er produceret efter 1. januar 2001, hvis det drejer sig om en benzinmotor, eller efter 1. januar 2004, hvis det drejer sig om en dieselmotor.

Det er også obligatorisk for erhvervskøretøjer at overholde EOBD-retningslinjerne. Erhvervskøretøjer skal overholde EODB-retningslinjerne, hvis de er produceret efter 1. januar 2007.

EOBD-fejlkoder

Hver EOBD-fejlkode består af 5 tegn. Det første tegn er et bogstav efterfulgt af 4 tal. Bogstavet henviser til det system, hvor fejlkoderne er placeret. Det andet tegn er et 0, hvis det er i overensstemmelse med EOBD-standarden.

Den har også mulighed for at gemme fejlkoder og "Freeze Frame"-data* i forbindelse med en emissionsrelateret hændelse. Det gør det muligt at se tilbage på, under hvilke omstændigheder fejlkoden opstod.

EOBD-stik

EOBD-forbindelsen er den samme som en OBD2-forbindelse. Forbindelsen består af et standardiseret 16-polet stik.