Polityka prywatności

Polityka prywatności Carvitas

https://carvitas.com

O naszej polityce prywatności

OBD Warenhuis bardzo dba o prywatność użytkowników. W związku z tym przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług i traktujemy zebrane informacje o użytkowniku i korzystaniu przez niego z naszych usług z należytą starannością. Nigdy nie udostępniamy danych użytkownika stronom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania ze strony internetowej i usług OBD Department Store dostępnych na niej. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 11/06/2018, wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o użytkowniku są przez nas gromadzone, do czego są one wykorzystywane oraz komu i na jakich warunkach dane te mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśniamy również, w jaki sposób przechowujemy dane użytkownika i jak chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem, a także jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z danymi osobowymi, które nam przekazuje. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności prosimy o kontakt z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, której dane kontaktowe znajdują się na końcu naszej polityki prywatności.

Informacje o przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy, jakie techniki bezpieczeństwa stosujemy i komu dane mogą być przeglądane.

Oprogramowanie sklepu internetowego

Rzemiosło

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania firmy Craft, a jako hosting wybraliśmy firmę Byte. Dane osobowe, które udostępniasz nam w celu korzystania z naszych usług, będą udostępniane tej stronie. Byte ma dostęp do Twoich danych w celu zapewnienia nam wsparcia (technicznego), nigdy nie wykorzysta Twoich danych w żadnym innym celu. Na podstawie zawartej z nami umowy firma Byte jest zobowiązana do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie szyfrowania SSL i polityki silnych haseł. Regularnie tworzone są kopie zapasowe, aby zapobiec utracie danych.

Webhosting

Bajt

Od firmy Byte kupujemy usługi hostingu stron internetowych i poczty e-mail. Byte przetwarza dane osobowe w naszym imieniu i nie wykorzystuje ich do własnych celów. Podmiot ten może jednak gromadzić metadane dotyczące korzystania z usług. Nie są to dane osobowe. Firma Byte podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie i nieuprawnionemu wykorzystaniu danych osobowych użytkownika. Zgodnie z umową firma Byte jest zobowiązana do zachowania tajemnicy.

E-mail i listy mailingowe

Mailgun

Wysyłamy nasze biuletyny e-mail za pomocą Mailgun. Mailgun nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej znajduje się link "anuluj subskrypcję". Nie będziesz już otrzymywać naszego biuletynu. Mailgun nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. W dolnej części każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej znajduje się link "anuluj subskrypcję". Jego kliknięcie spowoduje zaprzestanie otrzymywania wiadomości e-mail z naszej witryny. Może to poważnie ograniczyć funkcjonalność naszej witryny! Twoje dane osobowe są bezpiecznie przesyłane, przechowywane i dostępne dla Mailgun. Mailgun wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. Ponadto Mailgun przetwarza informacje o użytkowniku jako odbiorcy oraz temat wiadomości e-mail w celu poprawy jakości usług, dane te są przechowywane przez 30 dni. Mailgun zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych użytkownika w celu dalszego ulepszania usługi i, w ramach tego, udostępniania informacji stronom trzecim.

Aplikacje Google dla firm

Korzystamy z usług Google dla naszego regularnego biznesowego ruchu e-mail. Podmiot ten podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec nadużyciom, utracie i uszkodzeniu danych użytkownika i naszych. Gmail nie ma dostępu do naszej skrzynki odbiorczej i traktujemy cały nasz ruch e-mail jako poufny.

Procesory płatności

Mollie

Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym używamy platformy Mollie. Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz informacje dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych użytkownika w celu dalszego ulepszania usługi oraz, w tym kontekście, do udostępniania (zanonimizowanych) danych stronom trzecim. Wszystkie powyższe zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika mają również zastosowanie do tych części usług Mollie, w przypadku których Mollie angażuje strony trzecie. Mollie nie będzie przechowywać danych użytkownika dłużej niż zezwalają na to okresy ustawowe.

Recenzje

Feedback Company

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy Feedback Company. Jeśli użytkownik wystawia opinię za pośrednictwem Feedback Company, musi podać swoje imię i nazwisko, miejscowość i adres e-mail. Feedback Company udostępnia nam te informacje, abyśmy mogli powiązać recenzję z zamówieniem użytkownika. Feedback Company publikuje również imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania użytkownika na swojej stronie internetowej. W niektórych przypadkach Feedback Company może skontaktować się z użytkownikiem w celu wyjaśnienia jego recenzji. W przypadku, gdy zaprosimy użytkownika do pozostawienia recenzji, udostępnimy jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje związane z zamówieniem firmie Feedback Company. Firma ta wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu zaproszenia użytkownika do pozostawienia recenzji. Firma Feedback Company podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Feedback Company zastrzega sobie prawo do korzystania z usług osób trzecich, które wyraziły na to zgodę. Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika dotyczą również tych części usługi, do których firma Feedback Company angażuje osoby trzecie.

Wysyłka i logistyka

GLS

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. W tym celu korzystamy z usług GLS. Wymaga to od nas udostępnienia GLS Twojego imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania. GLS wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy GLS zaangażuje podwykonawców, GLS również udostępni dane użytkownika tym stronom.

DPD

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. W tym celu korzystamy z usług DPD. W związku z tym konieczne jest, abyśmy udostępnili firmie DPD Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania. DPD wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy DPD zaangażuje podwykonawców, DPD również udostępni dane użytkownika tym stronom.

Fakturowanie i księgowość

Dokładny

W celu prowadzenia dokumentacji i księgowości korzystamy z usług Exact. Udostępniamy imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz szczegóły związane z zamówieniem. Dane te są wykorzystywane do administrowania fakturami sprzedaży. W celu prowadzenia dokumentacji i księgowości korzystamy z usług Exact. Udostępniamy dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Dane te są wykorzystywane do administrowania fakturami sprzedaży. Dane osobowe użytkownika są przesyłane i przechowywane w bezpieczny sposób. Exact zobowiązuje się do zachowania poufności i będzie traktować dane użytkownika w sposób poufny. Exact nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów innych niż opisane powyżej.

Kanały zewnętrzne

Marktplaats.nl
 

Sprzedajemy (niektóre) nasze produkty za pośrednictwem platformy Marktplaats.nl. Jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem tej platformy, Marktplaats.nl udostępni nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych danych do przetwarzania zamówienia. Traktujemy Twoje dane poufnie i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą i nieuprawnionym użyciem.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy dane użytkownika wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z wykonanym zadaniem. Nie wykorzystujemy danych użytkownika do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli użytkownik udostępni nam swoje dane, a my wykorzystamy je - w sposób inny niż na żądanie użytkownika - w celu skontaktowania się z nim w późniejszym czasie, poprosimy go o wyraźną zgodę na takie działanie. Dane użytkownika nie będą udostępniane stronom trzecim w celach innych niż wypełnienie obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na mocy umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Automatycznie gromadzone dane

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Dane te (na przykład adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie stanowią danych osobowych. Współpraca w ramach dochodzeń podatkowych i karnych W stosownych przypadkach OBD Department Store może być zobowiązany przez prawo do udostępnienia danych użytkownika w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni do udostępnienia Twoich danych, ale będziemy się temu opierać w ramach możliwości oferowanych przez prawo.

Okresy przechowywania

Będziemy przechowywać informacje o użytkowniku tak długo, jak długo będzie on naszym klientem. Oznacza to, że będziemy przechowywać profil klienta do momentu, gdy użytkownik wskaże, że nie chce już korzystać z naszych usług. Jeśli użytkownik nam to zasygnalizuje, zinterpretujemy to również jako prośbę o zapomnienie. Zgodnie z obowiązującymi wymogami administracyjnymi jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur zawierających dane (osobowe) użytkownika. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w wyniku zlecenia.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami holenderskimi i europejskimi, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie to prawa i w jaki sposób można się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i transkrypcje danych wyłącznie na znany nam adres e-mail użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik chce otrzymać dane na inny adres e-mail lub na przykład pocztą, poprosimy go o identyfikację. Przechowujemy zapisy przetworzonych żądań, w przypadku zapomnienia żądania zarządzamy zanonimizowanymi danymi. Użytkownik otrzyma wszystkie transkrypcje i kopie danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli podejrzewa, że wykorzystujemy jego dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawa do inspekcji

Użytkownik zawsze ma prawo do wglądu w przetwarzane przez nas dane (lub dane, które zostały przetworzone), które odnoszą się do jego osoby lub mogą być do niego przypisane. W tym celu można zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy użytkownikowi na znany nam adres e-mail kopię wszystkich danych wraz z listą podmiotów przetwarzających te dane, wskazując kategorię, w ramach której przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania

Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany danych, które przetwarzamy (lub przetworzyliśmy) i które odnoszą się do jego osoby lub mogą być do niego przypisane. W tym celu można zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Użytkownik otrzyma odpowiedź na swój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy potwierdzenie, że dane zostały skorygowane, na znany nam adres e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik zawsze ma prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas danych, które odnoszą się do jego osoby lub mogą być do niego przypisane. W tym celu można zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, prześlemy użytkownikowi potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą już przetwarzane do momentu anulowania ograniczenia.

Prawo do zbywalności

Użytkownik zawsze ma prawo do tego, aby przetwarzane przez nas dane (lub dane, które zostały przetworzone), które odnoszą się do jego osoby lub mogą zostać prześledzone przez inną stronę. W tym celu można zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana w ciągu 30 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prześlemy użytkownikowi na znany nam adres e-mail kopie lub transkrypcje wszystkich danych dotyczących użytkownika, które zostały przetworzone przez nas lub w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub strony trzecie. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy już w stanie kontynuować świadczenia usług, ponieważ nie będzie można zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

Użytkownik ma prawo, w stosownych przypadkach, sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez OBD Department Store lub w jego imieniu. W przypadku wniesienia sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia sprzeciwu. Jeśli sprzeciw jest uzasadniony, przekażemy kopie i/lub odpisy danych, które przetwarzamy (lub przetwarzaliśmy), a następnie trwale zaprzestaniemy ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy danych użytkownika w taki sposób, aby to prawo miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności.

Pliki cookie i śledzenie

Google Analytics

Za pośrednictwem naszej strony internetowej pliki cookie są umieszczane przez amerykańską firmę Google w ramach usługi "Analytics". Korzystamy z tej usługi w celu śledzenia i otrzymywania raportów na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Udostępnienie tych danych może być wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje. Gromadzimy informacje o zwyczajach przeglądania strony przez użytkownika i udostępniamy te dane firmie Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zestawami danych i w ten sposób śledzić ruchy użytkownika w Internecie. Google wykorzystuje te informacje do oferowania, między innymi, ukierunkowanych reklam (Adwords) oraz innych usług i produktów Google.

Personalizacja

obdwarenhuis.nl angażuje również strony trzecie, takie jak Google, do analizowania danych dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika oraz do personalizowania witryny i komunikacji, a także do wyświetlania odpowiednich ofert i reklam. obdwarenhuis.nl nie wysyła danych takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail ani innych bezpośrednio identyfikujących danych do tych stron w tych celach. Google może otrzymywać dane osobowe od użytkownika, gromadząc je za pomocą plików cookie. Na stronie Google's Privacy & Term site znajdziesz również więcej informacji o tym, jak i dlaczego Google gromadzi dane osobowe za pomocą plików cookie.

Facebook

Za pośrednictwem naszej strony internetowej pliki cookie są umieszczane przez amerykańską firmę Facebook. Używamy tych informacji, aby oferować, między innymi, ukierunkowane reklamy na platformach Facebook i Instagram oraz wszelkie inne produkty Facebooka.

Pliki cookie innych stron

W przypadku, gdy oprogramowanie innych firm korzysta z plików cookie, jest to określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zmiany w polityce prywatności Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Najnowsza wersja jest jednak zawsze dostępna na tej stronie. Jeśli nowa polityka prywatności wpłynie na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane dane o użytkowniku, powiadomimy go o tym pocztą elektroniczną.

Dane kontaktowe

Carvitas
Steenzoutweg 23b (to nie jest adres do odwiedzin)
7554RN Hengelo
Holandia

[email protected]

Osoba kontaktowa ds. ochrony prywatności Chris de Vries