Vad är EOBD?

EOBD står för European On-Board Diagnostic och är likvärdig med OBD2. EOBD gäller för alla personbilar som faller inom M1-kategorin och som tillverkades efter den 1 januari 2001 om det gäller en bensinmotor, eller efter den 1 januari 2004 om det gäller en dieselmotor.

Det är också obligatoriskt för kommersiella fordon att följa EOBD-riktlinjerna. Kommersiella fordon måste uppfylla EODB-riktlinjerna om de tillverkats efter den 1 januari 2007.

EOBD felkoder

Varje EOBD-felkod består av 5 tecken. Det första tecknet är en bokstav, följt av 4 siffror. Bokstaven hänvisar till det system där felkoderna finns. Det andra tecknet är en 0, om det överensstämmer med EOBD-standarden.

Den har också möjlighet att lagra felkoder och "Freeze Frame"-data* som är relaterade till en utsläppsrelaterad incident. Detta gör det möjligt att se tillbaka på under vilka omständigheter felkoden uppstod.

EOBD-kontakt

EOBD-anslutningen är densamma som en OBD2-anslutning. Anslutningen består av en standardiserad 16-stiftskontakt.