För priset är det...

Granskning av Frank Goossens

För priset kan den här göra mycket. Och för någon med flera bilar är den information som samlas in mer än tillräcklig. Märkesspecifika enheter tror jag kan göra mer när det gäller nyckelprogrammering, till exempel.