Kunde inte företaget, ...

Granskning av J.Bassa transporten

Kände inte till t företag, kommunicerade med här via via. Fick tydliga råd.