Trodde att den at beh...

Granskning av Peter

Trodde att den medföljande kabeln skulle vara för kort, men det är trevligare att förlänga den