Exakt som beskrivet...

Granskning av Jaap

Exakt som beskrivet, gör vad den behöver göra.