Köpt på inrådan av...

Granskning av Ronny

Köptes på rekommendation på grund av kabelns bearbetningshastighet.