Även en lekman kan...

Granskning av Ray

Även en lekman kan klara sig med den här enheten.