Luftfjädring var en omöjlighet...

Granskning av Axel

Luftfjädringen var inaktiv. Växeln på och tillbaka i funktionsdugligt skick