Behövde honom för att få 2 d...

Granskning av Jan

Behövdes för att ansluta 2 donglar till OBD-kontakten