Mycket praktiskt i händelse av stor...

Granskning av Bob

Mycket praktiskt i händelse av misslyckande. Insiktsfullt.