Tillräcklig produkt- och ...

Granskning av Bart Verbeken

Adekvat produkt och korrekt service, bortsett från det faktum att löftet om "imorgon i huset" återigen inte kunde uppfyllas.