Orderavläsning ap...

Granskning av Perdaens Guido

Utrustningen för orderavläsning fungerade smidigt. Inga skador. Topp