Den gör vad den ska, men...

Granskning av Bart Verbeken

Gör vad den ska, rätt pris.