ger information, verbindi...

Granskning av hanks vof

ger info, uppkoppling inte alltid optimal, varför inte göra tillgänglig via wifi, eller direkt in i Tesla, bli större del av marknaden, gör något speciellt