Mycket bra och tydligt...

Granskning av Geen

Mycket bra och tydliga svar på mina frågor och fullt samarbete.