Utmärkt apparat för...

Granskning av Rudy Bogaerts

Utmärkt enhet till ett rimligt pris som gör vad som utlovades och med holländskspråkiga skärmar och manual på holländska vidarebefordrades via e-post.