Den gör vad den måste...

Granskning av Kris

Den gör vad den behöver göra. Mycket praktiskt, om än inte oumbärligt verktyg för den som gillar att arbeta på sitt eget fordon.