Ännu inte uträknat, v...

Granskning av Dirk Jan Bak

Ännu inte uppfunnen, många möjligheter,