Vad är OBD1?

OBD1 är standarden för omborddiagnostik, som tillämpas på bilar tillverkade för delstaten Kalifornien i USA från 1988 för att kontrollera fordonsutsläpp i den delstaten. Alla bilar som marknadsfördes för detta område måste vara utrustade med OBD1 för att upptäcka motorproblem och visa felkoder. Trots att OBD1 är en standard för Kalifornien finns den på många GM- och Ford-bilar som tillverkades i början av 1990-talet. Till skillnad från den senare OBD2-standarden var OBD1 dock inte standardiserad mellan biltillverkarna. Det innebär att ett OBD1-skanningsverktyg ofta bara fungerar för ett enda bilmärke. Felkoderna i sig är inte heller standardiserade. Till exempel kan en Ford med samma motorproblem som en Toyota visa en helt annan felkod under OBD1-eran.

Hur OBD1-anslutningen i bilen ser ut skiljer sig åt mellan olika biltillverkare. På den tiden fick biltillverkarna själva välja vilken typ av anslutning de använde. Det fanns ingen universell anslutning för alla biltillverkare och inget fast förfarande för att läsa av en bil, eller någon standard. Många felkoder under OBD1-eran kunde hittas genom att analysera den blinkande Check Engine Light genom att koppla ihop vissa stift i diagnosporten.