OBDLink återställs till fabriksinställningar

När ditt OBDLink-gränssnitt inte kan ansluta, eller om det finns problem med parkopplingen, kan det vara lämpligt att först återställa OBDLink till fabriksinställningarna innan du till exempel gör en firmware recovery.

Återställning till fabriksinställningar sker enligt följande:

  • .
  • . Tryck och håll in knappen på gränssnittet i 15 sekunder .
  • . När fabriksinställningarna har återställts blinkar strömlampan och lyser sedan konstant .
.