Gwarancja

Wszystkie informacje na temat gwarancji i jej obsługi można znaleźć na uitgebreide garantie pagina.

Możemy udzielić pełnej gwarancji na produkty dostarczone przez naszą firmę. Jeśli Twój produkt został uszkodzony przez inną firmę, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jeśli wada produktu wystąpi przed upływem okresu gwarancji, można skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu dokonania ewentualnej naprawy.