Co to jest EOBD

EOBD oznacza European On-Board Diagnostic i jest odpowiednikiem OBD2. EOBD ma zastosowanie do wszystkich samochodów osobowych, które należą do kategorii M1 i zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2001 r., jeśli chodzi o silnik benzynowy, lub po 1 stycznia 2004 r., jeśli chodzi o silnik wysokoprężny.

Pojazdy użytkowe muszą również spełniać wytyczne EOBD. Pojazdy użytkowe muszą być zgodne z wytycznymi EODB, jeśli zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2007 r.
.
Kody błędów EOBD

Każdy kod błędu EOBD składa się z 5 znaków. Pierwszy znak to litera, po której następują 4 cyfry. Litera odnosi się do systemu, w którym znajdują się kody błędów. Drugi znak to 0, jeśli jest zgodny ze standardem EOBD.

Ma również możliwość przechowywania kodów błędów i danych "Freeze Frame "* związanych z incydentem związanym z emisjami. Umożliwia to sprawdzenie, w jakich okolicznościach pojawił się kod błędu.

Złącze EOBD

Połączenie EOBD jest takie samo jak połączenie OBD2. Połączenie składa się ze standardowej 16-pinowej wtyczki.