Reset OBDLink do ustawień fabrycznych

Jeśli interfejs OBDLink nie może się połączyć lub jeśli występują problemy z parowaniem, może być wskazane, aby najpierw zresetować OBDLink do ustawień fabrycznych przed wykonaniem na przykład odzyskiwania oprogramowania.

Przywracanie ustawień fabrycznych odbywa się w następujący sposób:

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk na interfejsie przez 15 sekund.
  • Po przywróceniu ustawień fabrycznych kontrolka zasilania zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym